Висококачествено договорно производство и инженерингови услуги за най-добрите световни марки

Нашият бърз растеж и мотивираща среда насърчават иновациите и професионалния напредък.

УСЛУГИ С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО

Нашият опит в задоволяване на очакванията на нашите клиенти и страстта към високи постижения ни отличават.

Това също идва от нашата поддръжка на клиенти и опит в подпомагането на много от най-успешните производители на оборудване в света с техните технически предизвикателства и предизвикателства при доставка, пускане на нови продукти, разширяване на капацитета и контрол на разходите.

Ако желаете допълнителна информация или оферти, моля попълнете формата ни за контакт.

НАШИЯТ ПРОФИЛ

Овладяване на индустриални решения

Отлично инженерство, производство, монтаж и обслужване за индустриален успех

ИНЖЕНЕРСТВО

От концепцията до производството. Нашите инженерни услуги за индустриални клиенти.

ИЗРАБОТКА

Водещ, рентабилен доставчик на изнесено производство за OEM производители на основно оборудване.

МОНТАЖ

Окомплектовка, компоненти и сглобяване на продукта, за да отговорим на целите и изискванията на нашите клиенти.

ОБСЛУЖВАНЕ

Установявяне най-изгодното партньорство, за да дадем възможност на нашите клиенти да повишат своята ефективност.

На 10.04.2023 г. СЛ Индъстрис ЕООД стартира изпълнението на договор BG-RRP-3.004-0499-C01, финансиран от Нациналния план за възстановяване и устойчивост, Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигетна индустрия“ със средства, предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проект „Технологична модернизация на предприятието“ е да разшири производствения капацитет в СЛ Индъстрис ЕООД, като инвестира в производствено оборудване. Със средства от бюджета на проекта ще бъде закупен нов високотехнологичен двуколонен хоризонтален 5-осен фрезови център, който ще увеличи производителността на работния процес за производство на крайни прикачни изделия - шасита и стрели за кранове с 20 % , а операциите по металообработка ще увеличи с близо 50%.

Проектът се изпълнява в рамките на 12 месеца с начало 10.04.2023 г. Финансиран е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.