SL Industries EOOD Invites Bids for a Two-Column Horizontal 5-Axis Milling Center: Apply by August 25, 2023

СЛ Индъстрис ЕООД отправя покана за наддаване за двуколонен хоризонтален 5-осов фрезов център: Кандидатствайте до 25 август 2023 г.

СЛ Индъстрис ЕООД обявява тръжна процедура за доставка на двуколонен хоризонтален 5-осов фрезов център. Участниците в търга трябва да се запознаят...