СЛ Индъстрис ЕООД обявява процедура за набиране на оферти за доставка на двуколонен хоризонтален 5-осен фрезови център. Желаещите да подадат оферти следва да се запознаят с изискванията, поставени към кандидатите и оборудването. Оферти се набират до 25.08.2023г. на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/e3fce73a-02c6-44e7-833f-eebd9a1508a1

Пълен набор документация можете да изтеглите от тук: